Názov prevádzky:
REAL-K, s r.o.
Sídlo prevádzky:
Novozámocká cesta 3946
SK-945 01 Komárno
Právna forma:
Telefón:
+421 35 7777452
Fax:
E-Mail:
Register podniku:
Sídlo súdu:
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Kód banky:
Číslo konta
IBAN: